Van điện từ

Phần điện từ này cung cấp một loạt các van điện từ rộng và đáng tin cậy hoàn chỉnh với các vật liệu, kích thước và điện áp khác nhau của con dấu và thân máy.
Các phạm vi này bao gồm hầu hết mọi ứng dụng trong ngành từ mục đích chung đến hóa chất mạnh, nhiệt độ cao, áp suất và các khu vực nguy hiểm.
Chi tiết liên lạc
Longchang Micro-Chuangyuan, Dongcheng District Dongguan City, Trung Quốc, 523000