Công nghiệp hóa chất

Công nghiệp hóa chất

Khi các kỹ sư thiết kế các nhà máy cho công nghệ xử lý trong ngành hóa chất, sự an toàn của con người và môi trường là mối quan tâm hàng đầu.

Đây là lý do tại sao các công ty trong ngành hóa chất đã tạo ra một đặc điểm kỹ thuật chung cho van trong các ứng dụng quan trọng. PAS (Đặc điểm kỹ thuật có sẵn công khai) 1085 chỉ định các điều kiện giao hàng cho van, đơn vị điều tiết và mô-đun điều khiển quy trình được sử dụng trong ngành hóa chất.

COVNA đã phát triển một loạt van đặc biệt đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và chất lượng của thông số kỹ thuật này.

Công nghiệp hóa chất