Thực phẩm và đồ uống

Thực phẩm và đồ uống

Khi lập kế hoạch thiết bị cho ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống, việc xử lý nhẹ nhàng các sản phẩm được trợ cấp là ưu tiên hàng đầu.

Các thành phần được chọn phải đáp ứng yêu cầu này bằng cách được thiết kế theo cách mà chúng không phá hủy sản phẩm và có thể không đưa chất gây ô nhiễm vào hệ thống ống dẫn.

Thực phẩm và đồ uống


Van và bộ truyền động COVNA được thiết kế nhất quán theo các thông số kỹ thuật này và có thể áp dụng an toàn cho các quy trình với các sản phẩm quan trọng.

Van bướm của loạt "HK" được thiết kế và trang bị hệ thống làm kín được ép vào đĩa sau khi hoạt động đóng. Bằng cách này, việc nghiền hoặc nghiền các sản phẩm thông qua thức ăn được ngăn chặn một cách hiệu quả.

Thực phẩm và đồ uống